Servisné a iné požiadavky

Prostredníctvom servisnej požiadavky môžete nahlásiť požiadavku na odstránenie poruchy, alebo akúkoľvek inú požiadavku ohľadom správy BC KERAMETAL. Vyplňte prosím polia Nájomnca, Označenie priestoru, Umiestnenie, Názov požiadavky a Detailný popis. Taktiež nám nechajte Vaše kontaktné údaje (Meno, Email).

Nahlásiť servisnú požiadavku

Ak si máte záujem o krátkodobý prenájom rokovacích alebo konferenčných priestorov, vyplňte prosím formulár na rezerváciu zdroja. Polia, ktoré treba vyplniť sú Nájomnca, Dátum od/do, Priestor a Detailný popis. Taktiež nám nechajte Vaše kontaktné údaje (Meno, Email).

Rezervovať zdroj

Formulár na oznámenie akcie slúži prevádzkovateľom stravovacích a občerstvovacích služieb v BC KERAMETAL.

Nahlásiť akciu